Teede ja platside ehitus

Teed ja platsid, platsid ja teed. Kõik ehitame ära

Paigaldame kõiki erinevaid tänavakive, mida Eesti turul toodetakse. Üle kümne aastase töökogemuse juures on Balte Haljastus OÜ meeskond võimeline teostama ükskõik kui keerulisi projekte. 

Aluspinna ettevalmistus

Aluspinna ehitus

Tänavakivide paigaldus

Äärekivide paigaldus

Platsid/Teed/Hooldus

Teostame teedeehitust sõltumata kliendist, olgu tellijaks eraklient, ettevõte või avaliku sektori asutus- kvaliteetne töö kõigile. Pikaajaline kogemus ja asjatundlik meeskond tagab erineva keerukus astmega objekte nii alltöövõtu kui peatöövõtu korras.

Siiani oleme olnud usaldusväärseks partneriks peatöövõtjana eelkõige eraklientide, äriklientide ja omavalitsuste tee-ehitusobjektidel ning alltöövõtjana suurematel riiklikel tee-ehitusobjektidel.

Oleme juba aastaid olnud Harku valla teehooldus partneriks ja meie peamine teehooldus kogemus on seotud just era- ja äriklientide väiksemate objektide teenindamisega, mis on kindlustanud tugeva vundamendi meie töökvaliteedile.

Milliseid hooldusteenuseid pakume?

  • Kruusateede hooldus – greiderdamine (hööveldamine), teeäärte hooldamine, teeaukude täitmine jms.
  • Talihooldus – lumetõrje, jäätõrje igasuguse pinnakattega teedel

Mida täpselt ehitame?

Mida me ehitame?

  • *Platsid – parklad ja väljakud
  • *Teed – sõiduteed, kõnniteed, kergliiklusteed, linnatänavate ja maanteelõikude täislahendused
  • *Juurdepääsuteed
  • *Hoonete vundamendipõhjade väljakaeve ja täitmine

Hea lõpptulemuse saamiseks peab silmas pidama järgnevat:

Eestimaise karmi kliima, niiskuse ja pinnasekergete pärast on vajalik tänavakivi sillutise vastupidavuse saavutamiseks külmakerkeohtlik pinnasekiht sillutise alt alati eemaldada, aluse paksuse määrab pinnase liik ja sillutise kasutamise otstarve.

Peale aluse tegemist tehakse kindlaks sillutise alustamise koht ja jagatakse maa-ala väiksemateks, ühekorraga sillutatavateks fragmentideks. Väga pehmele pinnasele on mõttekas hakata kive paigaldama alles siis, kui alus on saanud talv läbi vajuda.

Sillutustöödele annavad hõlpu head tööriistad, milleks on: 

 labidas, puust rihtlatte või 20-30 mm läbimõõduga terastorud,suundnöör ja vai, roobits või rihtlatt.

 Liivapadja tasandamiseks on tarvis:

majakaid, vibraatorit, vesiloodi, kivide tükeldamiseks lõikurit, suurt puu- või kummivasarat, harja ja kindlasti ka korralikke töökindaid.

Raskeliiklusalale tuleb panna vähemalt 80 mm paksused kivid -UNI, UNI-DECOR, KARTANO.

Alustöödest  lähtuvalt on kasulik meeles pidada, et kõik kaablid ja torud tuleb paigaldada alustööde tegemise ajal. Samuti tuleb kivipinna lõplikud kalded kavandada ja valmistada koos aluspinnaga.

Võta meiega julgelt ühendust!

Garanteerime teile  sõbraliku suhtumise, professionaalsed töömehed ja mis kõige olulisem – kvaliteetse töö.

EMAIL : marge@balte.ee

HELISTA: (+372)5250286